PMO

Aktualne
Full time, Warszawa
Dodane 9 miesięcy dni temu

Dla klienta z obszaru media/telekomunikacja poszukujemy PMO

Do zadań Działu Zarządzania Projektami należy:

 • prowadzenie ewidencji projektów i zadań projektowych;
 • prowadzenie i zarządzanie projektami technologicznymi i zadaniami projektowymi w zakresie technologii produkcji, emisji i dystrybucji, informatyki i telekomunikacji;
 • wsparcie organizacyjne dla wszystkich planowanych projektów i zadań projektowych;
 • opracowywanie standardów oraz nadzór nad dokumentacją wszystkich projektów i zadań projektowych;
 • okresowe raportowanie statusu realizowanych projektów i zadań projektowych;
 • opracowywanie okresowych planów projektów i zadań projektowych w układzie priorytetowym;
 • archiwizowanie dokumentacji wszystkich projektów i zadań projektowych;
 • koordynowanie wdrożeń i zarządzanie jakością realizowanych projektów i zadań projektowych;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wszystkich planowanych i realizowanych projektów i zadań projektowych;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie planowanych i realizowanych projektów i zadań projektowych;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi przy przygotowywaniu zestawień, raportów, analiz i sprawozdań z projektów;
 • udział w pracach związanych z pozyskiwaniem przychodów zewnętrznych, w tym finansowania z funduszy europejskich, funduszy pomocowych, fundacji i uprawnionych instytucji krajowych;
 • przygotowywanie projektów umów w zakresie zadań Działu, z wyłączeniem projektów umów powstających w ramach prac komisji przetargowych;
 • udział w komisjach przetargowych i innych procesach zakupowych w zakresie zadań będących w kompetencjach Działu, w tym współpraca przy opracowywaniu założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz istotnych warunków projektu umowy zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • prowadzenie strony intranetowej we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi;
 • współpraca z Biurem Spraw Korporacyjnych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa systemów administrowanych oraz wdrażanie polityki bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa technologicznego i informatycznego.

Typ: długofalowa współpraca w oparciu o B2B (z możliwością negocjacji płatnego urlopu) lub umowa o pracę.
Tryb pracy: onsite w siedzibie klienta (Warszawa).
Wymiar godzin: full time.

Cechy oferty pracy

StanowiskoJOBS

Aplikuj online

Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.
Wymagany jest poprawny numer telefonu.