CLOUD ARCHITECT

Aktualne
Full time, Warszawa, Zdalnie
Posted 7 dni ago

Dla klienta z obszaru finansowego poszukujemy Architekta rozwiązań chmurowych
ZADANIA:
– opracowanie i utrzymywanie referencyjnej Architektury Technologicznej
– pogłębianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań IT oraz opiniowanie ich
– analizowanie bieżących i strategicznych potrzeb środowisk aplikacyjnych i infrastrukturalnych
– analizowanie i monitorowanie efektywności stosowanych rozwiązań i standardów
– konsultowanie projektów rozwiązań w zakresie zgodności ze standardami IT i regulacjami zewnętrznymi
– wykonywanie analiz Architektury Technologicznej w oparciu o standardy IT
– wsparcie procesów Governance IT
– analizy PoC , PoV
– tworzenie i utrzymywanie standardów technologicznych
– projektowanie złożonych i rozproszonych systemów IT
Wykształcenie
– Wykształcenie wyższe na kierunku informatycznym lub równoważne doświadczenie zawodowe poświadczone certyfikatami
Doświadczenie zawodowe
– minimum 2 letniego doświadczenia w projektowaniu rozwiązań chmurowych
– minimum 2 letniego doświadczenia na stanowisku architekta IT
– minimum 2 letniego doświadczenia w projektowaniu i budowaniu rozwiązań w oparciu o kod (np Ansible, Terraform)
– minimum 2 letniego doświadczenia w pracy w/dla firm sektora finansowego.
– minimum rocznego doświadczenia w pracy w zespołach wykorzystujących Agile, Scrum, Kanban oraz narzędzi Jira, Confluence
Wiedza profesjonalna
Znajomość potwierdzona praktycznym stosowaniem:
– rozwiązań chmur publicznych i prywatnych AWS, Azure, OpenStack
– rozwiązań orkiestracji kontenerowej, K8s, OpenShift
– rozwiązań
– rozwiązań middleware (np.:ESB, MQ)
– języka SQL; baz relacyjnych, OLAP, NoSQL, TSDB
– rozwiązań HA, DR
– SOA
– zagadnień bezpieczeństwa systemów IT
– procesów CI/CD, BCP, Governance IT i narzędzi wspierających
– platform wirtualizacyjnych VMWARE, MS HyperV i kontenerowych
– Software Defined Network, Software Defined Storage, IaC
– rozwiązań kopii zapasowych, archiwizacji oraz Storage SAN/LAN
– rozwiązań sieciowych WAN/LAN, LB, FW, PROXY, WAF, TAP, VoIP, protokołów sieciowych wraz z ich telemetrią
– rozwiązań monitorowania wraz z agregacją zdarzeń
– webowych serwerów aplikacyjnych WAS/IIS/WebLogic
– znajomość ITIL
Znajomość języków obcych
– język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną pracę z dokumentacją techniczną i
współpracę z dostawcami
Umiejętności:
– Samodzielność, dobra organizacja i planowanie pracy zorientowana na realizację zadań.
– Umiejętność szybkiej analizy, interpretowania informacji pochodzących z wielu źródeł i
wyciągania wniosków
– Praca zespołowa, negocjacje, uważne słuchanie, przemawianie, delegowanie zadań

Typ: długofalowa współpraca w oparciu o B2B (z możliwością negocjacji płatnego urlopu) lub w oparciu o umowę o pracę.
Pełna dyspozycyjność: obecnie praca w 100% zdalna, docelowo praca w trybie hybrydowym w Warszawie
Wymiar godzin: full time.

Job Features

Job CategoryJOBS

Aplikuj online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.