Architekt rozwiązań cloud – Senior

Full time, Remote
Warszawa
Posted 5 dni ago

Dla Klienta z branży finansowej poszukujemy Architekta rozwiązań cloudowych

Wykształcenie:
– wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne (IT)
Doświadczenie zawodowe:
– Minimum trzy lata doświadczenia w planowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu usług chmurowych (Office 365 i/lub Azure
i/lub AWS)
– Doświadczenie w migrowaniu systemów, usług i użytkowników ze środowiska lokalnego do chmury.
– Doświadczenie w zarządzaniu Windows Server 2012 R2, 2016.
– Doświadczenie z projektowaniu i zarządzaniu usługami AD, ADFS, DNS, DHCP.
– Doświadczenie w budowaniu i konfigurowaniu środowisk w oparciu o kod (np. Ansible, Terraform, Chef)
Wiedza profesjonalna:
– Znajomość technologii: GitLab, SVN, Gerrit, Jenkins, Maven, Docker, Artifactory, Nexus, Prometheus, Kubernetes
– Podstawowa znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN, urządzeń sieciowych, Firewall, Proxy, Load Balancer,
HTTP(s), SSH, TCP/IP, usług sieciowych REST, SOAP,
– Podstawowa znajomość ITIL. – Podstawowa znajomość pisania skryptów (PowerShell).
Znajomość języków obcych:
– Język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną pracę z dokumentacją
techniczną i współpracę z dostawcami
Umiejętności interpersonalne:
– Umiejętność szybkiego przyswajania zmian.
– Samodzielność, dobra organizacja i planowanie pracy zorientowana na realizację zadań.
– Umiejętność szybkiej analizy, interpretowania informacji pochodzących z wielu źródeł i wyciągania wniosków.
– Śmiałość do zadawania pytań i wyszukiwania informacji.
– Umiejętność i chęć współpracy w grupie oraz pozytywne nastawienie na pracę z klientem wewnętrznym.
– Chęć dalszego rozwoju i samodoskonalenia oraz przejmowania odpowiedzialności za realizowane projekty.
Mile widziane:
– Doświadczenie w zarządzaniu Exchange, Sharepoint
– Doświadczenie w zarządzaniu systemami Linux – Certyfikacja O365 / Azure / AWS
Kluczowe zadania:
– Zarządzanie i administrowanie rozwiązaniami w modelu IaaS and PaaS (Azure, AWS),
– Zarządzanie i administrowanie platformą Office 365 (SaaS),
– Planowanie i rozwój systemu monitoringu infrastruktury, aplikacji i usług w chmurze,
– Projektowanie i rozwój procesów automatycznego tworzenia i zarządzania konfiguracją środowisk,
– Planowanie i rozwój standardów w obszarze DevOps,
– Analiza, obsługa i rozwiązywanie wykrytych problemów,
– Automatyzację procesów,
– Zarządzanie planami backupowymi i realizacja placów DR z uwzględnieniem wymagań RPO i RTO

Typ: Proponujemy kontrakt b2b ale każda inna forma jest w zasięgu
Pełna dyspozycyjność: Praca zdalna (docelowo zdalna + sporadycznie onsite)
Wymiar godzin: Full time

Job Features

Job CategoryJOBS

Aplikuj online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.