ANALITYK BIZNESOWY

Aktualne
Full time, Zdalnie
Dodane 1 miesiąc dni temu

      

Dla Klienta z obszaru finanse, poszukujemy Analityka Biznesowego

Zadania:
– gromadzenie i analiza wymagań biznesowych na etapie inicjalizacji oraz realizacji projektów systemów informatycznych,
– opracowywanie ogólnych projektów rozwiązań oraz specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
– wsparcie prac analitycznych realizowanych przez dostawców oraz jednostki banku w celu przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz projektów technicznych systemów IT,
– definiowanie i analiza we współpracy z liniami biznesowymi koncepcji, założeń i zasad funkcjonowania procesów bankowych,
– współpraca z projektantami oraz architektami firm zewnętrznych, jak również klientami wewnętrznymi z poszczególnych departamentów merytorycznych,
– przygotowywanie scenariuszy testowych (użytkownika i automatycznych) oraz ich weryfikacja w przypadku współpracy z firmami zewnętrznymi,
– przygotowanie założeń do projektu testów automatycznych,
– opiniowanie dokumentacji technicznej realizacji projektu, opisu wykorzystywanych technologii, środowiska aplikacyjnego oraz architektury systemu,
– realizacja testów funkcjonalnych rozwiązań informatycznych przed przekazaniem ich do testów jednostek biznesowych oraz wsparcie testów akceptacyjnych prowadzonych przez jednostki biznesowe,
– przygotowywanie założeń do wdrożeniowej parametryzacji systemów oraz bieżące wsparcie eksperckie dla jednostek banku w zakresie działania i parametryzacji systemów informatycznych.
Oczekiwania:
– minimum pięć lat doświadczenia na podobnym stanowisku (tj. analityk systemowy, projektant) w tym we współpracy z klientem wewnętrznym / biznesowym,
– minimum trzy letnie doświadczenie w projektach organizacyjnych, biznesowych i informatycznych dla branży bankowej/finansowej,
– znajomość branży bankowej oraz różnych aspektów działania organizacji (elementy prawne, procesowe, biznesowe),
– znajomość zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania,
– praktyczna znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i architekturą systemów IT,
– praktyczna znajomość zagadnień związanych z integracją systemów oraz integracją danych,
– znajomość wzorców projektowych, – praktyczna znajomość relacyjnych baz danych,
– praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem wymaganiami, zarządzaniem zmianą,
– umiejętność zrozumienia oraz rzetelnego i jasnego modelowania i dokumentowania wymagań oraz procesów biznesowych,
– znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań biznesowych oraz systemowych dla systemów
informatycznych; w szczególności umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
– praktyczna znajomość przynajmniej jednego narzędzia typu CASE,
– umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
– wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolność prowadzenia negocjacji,
– bardzo dobra organizacja pracy, szybkie przyswajanie wiedzy, chęć nauki, umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane:
– znajomość rynku kapitałowego
– doświadczenie w pracy w strukturze macierzowej,
– znajomość jednego z języków programowania JEE lub C#, – znajomość BPMN,
Klient:
– Ogromne IT (około 1500 osób), wewnętrzny SH
– Współpraca na lata – jeśli stawiasz na rozwój to to jest idealne miejsce,
– Okazja do współpracy z doskonałymi specjalistami którzy bardzo chętnie dzielą się wiedzą,
– Różnorodność narzędzi zapewnia rozwój i brak monotonii,
– Panuje atmosfera na tyle luźna na ile to możliwe, bez niepotrzebnej presji, brak terminów “na wczoraj”
– Elastyczne godziny pracy
Długofalowa współpraca w oparciu B2B lub UoP
Pełna dyspozycyjność: Obecnie praca zdalna, w planie są wizyty w biurze w Warszawie 1x na 2 tygodnie
Sprawny proces rekrutacji online

Cechy oferty pracy

StanowiskoJOBS

Aplikuj online

Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.
Wymagany jest poprawny numer telefonu.