React Developer

Poszukujemy programisty z bardzo dobrą znajomością Reacta i języka JavaScript do wieloletniej współpracy w projektach związanych m.in. z analizą ruchu sieciowego oraz cyberbezpieczeństwem.

Wymagania:
• React
• JavaScript
• HTML, CSS
• Git
Mile widziane:
• Material UI
• Styled Components
• Express JS
• Babel JS
• Webpack
• Zmysł estetycznego designu
• Doświadczenie w pracy z wykresami (dowolne biblioteki)
• Rozumienie procesów CI/CD
• Testy automatyczne
Zadania:
Tworzenie nowych funkcjonalności w rozwijanych projektach
Dbanie o jakość i poziom bezpieczeństwa wytwarzanych produktów
Udziału w tworzeniu prototypów nowych projektów
Przeprowadzanie Code Review zadań realizowanych przez innych członków zespołu
Automatyzacja powtarzalnych czynności

Typ: Proponujemy kontrakt b2b ale każda inna forma jest w zasięgu
Wymiar godzin: Full time

Analityk biznesowy

Dla Klienta z branży finansowej poszukujemy Analityka Biznesowego
Zadania:
– gromadzenie i analiza wymagań biznesowych na etapie inicjalizacji oraz realizacji projektów systemów informatycznych,
– opracowywanie ogólnych projektów rozwiązań oraz specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
– wsparcie prac analitycznych realizowanych przez dostawców oraz jednostki banku w celu przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz projektów technicznych systemów IT,
– definiowanie i analiza we współpracy z liniami biznesowymi koncepcji, założeń i zasad funkcjonowania procesów bankowych,
– współpraca z projektantami oraz architektami firm zewnętrznych, jak również klientami wewnętrznymi z poszczególnych departamentów merytorycznych,
– przygotowywanie scenariuszy testowych (użytkownika i automatycznych) oraz ich weryfikacja w przypadku współpracy z firmami zewnętrznymi,
– przygotowanie założeń do projektu testów automatycznych,
– opiniowanie dokumentacji technicznej realizacji projektu, opisu wykorzystywanych technologii, środowiska aplikacyjnego oraz architektury systemu,
– realizacja testów funkcjonalnych rozwiązań informatycznych przed przekazaniem ich do testów jednostek biznesowych oraz wsparcie testów akceptacyjnych prowadzonych przez jednostki biznesowe,
– przygotowywanie założeń do wdrożeniowej parametryzacji systemów oraz bieżące wsparcie eksperckie dla jednostek banku w zakresie działania i parametryzacji systemów informatycznych.

Wymagania:
– minimum pięć lat doświadczenia na podobnym stanowisku (tj. analityk systemowy, projektant) w tym we współpracy z klientem wewnętrznym / biznesowym,
– minimum trzy letnie doświadczenie w projektach organizacyjnych, biznesowych i informatycznych dla branży bankowej/finansowej,
– znajomość branży bankowej oraz różnych aspektów działania organizacji (elementy prawne, procesowe, biznesowe),
– znajomość zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania,
– praktyczna znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i architekturą systemów IT,
– praktyczna znajomość zagadnień związanych z integracją systemów oraz integracją danych,
– znajomość wzorców projektowych, – praktyczna znajomość relacyjnych baz danych,
– praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem wymaganiami, zarządzaniem zmianą,
– umiejętność zrozumienia oraz rzetelnego i jasnego modelowania i dokumentowania wymagań oraz procesów biznesowych,
– znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań biznesowych oraz systemowych dla systemów informatycznych; w szczególności umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
– praktyczna znajomość przynajmniej jednego narzędzia typu CASE,
– umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
– wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolność prowadzenia negocjacji,
– bardzo dobra organizacja pracy, szybkie przyswajanie wiedzy, chęć nauki, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
– doświadczenie w pracy w strukturze macierzowej,
– znajomość jednego z języków programowania JEE lub C#,
– znajomość BPMN, – znajomość rozwiązań workflow,
– znajomość Sparx Enterprise Architect,
– znajomość Rekomendacji D, F, J, K, S.
– znajomość narzędzi Confluence

Typ: Proponujemy kontrakt b2b ale każda inna forma jest w zasięgu
Pełna dyspozycyjność: Praca zdalna (docelowo zdalna + sporadycznie onsite w Łodzi)
Wymiar godzin: Full time

Starszy Programista .NET Backend

Dla Klienta z branży finansowej poszukujemy Starszego programistę .NET BACKEND
Główne zadania:
– programowanie T-SQL
Oczekiwania:
– Znajomość następujących elementów inżynierii oprogramowania:
– Znajomość programowania w T-SQL w stopniu zaawansowanym,
– Znajomość programowania w .NET C# w stopniu podstawowym,
– Testowania modułowego, automatyzacji testów,
– Metodyk analizy wymagań użytkownika,
– Znajomość metodyk projektowania systemów,
– Doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w technologiach: C#, .NET, WCF, .NET CORE, TSQL, SQL Server Integration Services, REST, WebAPI.
– Znajomość narzędzi: MSSQL, Visual Studio, Git, JIRA, Msbuild, TeamCity, powershell.
– Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej.
– Doświadczenie 3 – 5 lat
Mile widziane:
– wysokie umiejętności analityczne
– wysoka komunikatywność
– potwierdzenie umiejętności programowania testami kompetencji
– certyfikaty: MCTS: .NET Framework 4.0

Typ: Proponujemy kontrakt b2b ale każda inna forma jest w zasięgu
Pełna dyspozycyjność: Praca zdalna (docelowo zdalna + sporadycznie onsite)
Wymiar godzin: Full time

Ekspert ds. Analiz Architektonicznych i Projektów IT

Dla Klienta z branży farmaceutycznej poszukujemy Ekspert ds. Analiz Architektonicznych i Projektów IT

Zadania:
– Przygotowywanie analiz dotyczących możliwości zapewnienia wsparcia informatycznego oraz kierunków rozwoju IT w wybranych obszarach biznesowych (analizy make-or-buy, uzasadnienia biznesowe, ocena architektoniczna)
– Analiza rozwiązań/narzędzi IT dostępnych na rynku i oceną ich zgodności z oczekiwaniami biznesu i wymaganiami IT
– Ocena użyteczności i efektywności kosztowej rozwiązań IT
– Opracowywanie raportów i tworzeniem prezentacji podsumowujących wykonane analizy oraz przedstawiających wnioski i rekomendacje
– Koordynowanie prac po stronie IT w ramach prowadzonych inicjatyw
– Stała i ścisła współpraca z pracownikami departamentu IT, w szczególności z Analitykami, Architektami i IT Biznes Partnerami w zakresie prowadzonych tematów

Oczekiwania:
– Wykształcenie wyższe: preferowane kierunki techniczne (informatyka), ekonomiczne (zarządzanie, ekonomia)
– Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w roli związanej z planowaniem i rozwojem technologii IT
– Doświadczenie projektowe – mile widziane w projektach dotykających obszaru IT (doradczych lub wdrożeniowych)
– Umiejętność analizowania danych i raportów, a na ich podstawie przygotowanie konkretnych wniosków oraz rekomendacji
– Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office (w szczególności MS Excel, PowerPoint)
– Język angielski w środowisku biznesowym

Oferujemy:
– Home Office (6x w miesiącu)
– Prywatną opiekę medyczną
– Ubezpieczenie na życie
– Kartę Multisport
– System kafeteryjny (bilety do kina, teatru, bony na zakupy itp.)
– Szkolenia i rozwój kompetencji zawodowych
– Paczki świąteczne dla dzieci
– Jeden dodatkowy dzień wolny
– Program emerytalny

Pełna dyspozycyjność: praca onsite
Wymiar godzin: fulltime

Architekt rozwiązań cloud – Senior

Dla Klienta z branży finansowej poszukujemy Architekta rozwiązań cloudowych

Wykształcenie:
– wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne (IT)
Doświadczenie zawodowe:
– Minimum trzy lata doświadczenia w planowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu usług chmurowych (Office 365 i/lub Azure
i/lub AWS)
– Doświadczenie w migrowaniu systemów, usług i użytkowników ze środowiska lokalnego do chmury.
– Doświadczenie w zarządzaniu Windows Server 2012 R2, 2016.
– Doświadczenie z projektowaniu i zarządzaniu usługami AD, ADFS, DNS, DHCP.
– Doświadczenie w budowaniu i konfigurowaniu środowisk w oparciu o kod (np. Ansible, Terraform, Chef)
Wiedza profesjonalna:
– Znajomość technologii: GitLab, SVN, Gerrit, Jenkins, Maven, Docker, Artifactory, Nexus, Prometheus, Kubernetes
– Podstawowa znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN, urządzeń sieciowych, Firewall, Proxy, Load Balancer,
HTTP(s), SSH, TCP/IP, usług sieciowych REST, SOAP,
– Podstawowa znajomość ITIL. – Podstawowa znajomość pisania skryptów (PowerShell).
Znajomość języków obcych:
– Język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną pracę z dokumentacją
techniczną i współpracę z dostawcami
Umiejętności interpersonalne:
– Umiejętność szybkiego przyswajania zmian.
– Samodzielność, dobra organizacja i planowanie pracy zorientowana na realizację zadań.
– Umiejętność szybkiej analizy, interpretowania informacji pochodzących z wielu źródeł i wyciągania wniosków.
– Śmiałość do zadawania pytań i wyszukiwania informacji.
– Umiejętność i chęć współpracy w grupie oraz pozytywne nastawienie na pracę z klientem wewnętrznym.
– Chęć dalszego rozwoju i samodoskonalenia oraz przejmowania odpowiedzialności za realizowane projekty.
Mile widziane:
– Doświadczenie w zarządzaniu Exchange, Sharepoint
– Doświadczenie w zarządzaniu systemami Linux – Certyfikacja O365 / Azure / AWS
Kluczowe zadania:
– Zarządzanie i administrowanie rozwiązaniami w modelu IaaS and PaaS (Azure, AWS),
– Zarządzanie i administrowanie platformą Office 365 (SaaS),
– Planowanie i rozwój systemu monitoringu infrastruktury, aplikacji i usług w chmurze,
– Projektowanie i rozwój procesów automatycznego tworzenia i zarządzania konfiguracją środowisk,
– Planowanie i rozwój standardów w obszarze DevOps,
– Analiza, obsługa i rozwiązywanie wykrytych problemów,
– Automatyzację procesów,
– Zarządzanie planami backupowymi i realizacja placów DR z uwzględnieniem wymagań RPO i RTO

Typ: Proponujemy kontrakt b2b ale każda inna forma jest w zasięgu
Pełna dyspozycyjność: Praca zdalna (docelowo zdalna + sporadycznie onsite)
Wymiar godzin: Full time

Administrator Linux

Dla Klienta z branży finansowej poszukujemy Administratora Linux i Kubernates w Zespole Konteneryzacji

Oczekiwania:
– Praktyczna znajomość działania orkiestracji platform kontenerowych (Kubernetes)
– Doświadczenie w administracji systemami z rodziny Linux – minimum 3 lata
– Doświadczenie w budowaniu systemów CI/CD
– Znajomość systemów kontroli wersji (git)
– Znajomość narzędzi zarządzania konfiguracją (Puppet, Ansible)
– Umiejętność programowania w językach skryptowych
– Dobra znajomość języka angielskiego
– Chęć doskonalenia kompetencji w kierunku DevOps
Mile widziane:
– Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem rozwiązań opartych na kontenerach
– Znajomość rozwiązań z ekosystemu Kubernetes (CNI, OPA, FluxCD/ArgoCD)
– Umiejętność użytkowania VMware Prometheus/Grafana
– Certyfikat RHCE
– Wiedza infrastrukturalna (serwery / storage / sieć)

Typ: Kontrakt B2B
Pełna dyspozycyjność: Praca zdalna (docelowo zdalna + bardzo sporadyczne wizyty w Łodzi)
Czas kontraktu: 1 – 2 lata z możliwością przedłużenia