TESTER

Dla klienta z obszaru technologie/energia poszukujemy kandydata na stanowisko Testera

Oczekiwania:

  • doświadczenie minimum 4 lata w testowaniu aplikacji web,
  • analityczne podejście w diagnozowaniu problemów,
  • umiejętność tworzenia kompletnych scenariuszy testowych,
  • umiejętność przeprowadzania testów funkcjonalnych i procesowych,
  • znajomość języka SQL (Oracle, PL/SQL),
  • znajomość narzędzi: Jira, Confluecne, XRay,
  • znajomość podstaw protokołu http i formatu JSON,
  • odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań,
  • umiejętność współpracy w ramach zespołu.

Tryb: praca zdalna z bardzo sporadycznymi wizytami we Wrocławiu
Wymiar: Pełny etat, współpraca długofalowa
Forma: B2B 

TESTER AUTOMATYZUJĄCY

Dla Klienta z obszaru finansowego poszukujemy Testera Automatyzującego
Zakres zadań:
– opracowywanie i utrzymywanie scenariuszy testowych
– testowanie funkcjonalności aplikacji Web i desktop
– testowanie raportów i zestawień – wykonywanie i tworzenie skryptów testowych w narzędziach automatyzujących testy funkcjonalne i integracyjne
– tworzenie i utrzymywanie dokumentacji testowej
– utrzymywanie i raportowanie statystyk błędów w projektach
– bliska współpraca z zespołem projektowym, właścicielem produktu i stroną biznesową

Wymagania:
dobra organizacja pracy własnej
doświadczenie w testowaniu oprogramowania min. 2 lata
podstawowa znajomość procesów wytwarzania oprogramowania
dobra znajomość narzędzi i metod testowania
praktyczna znajomość języka SQL
praktyczna znajomość narzędzia TestLink lub narzędzia o zbliżonej funkcjonalności
praktyczna znajomość MS Excel na poziomie zaawansowanym
umiejętność analizy danych źródłowych

Mile widziane:
znajomość środowiska Jira i Confluence
umiejętność precyzyjnej komunikacji zarówno bezpośredniej jak i przy użyciu kanałów elektronicznych (mail, czat, video)
zdolność do samodzielnego zgłaszania optymalizacji w testowanych aplikacjach
praktyczna znajomość narzędzi do automatyzacji testów (np. Selenium)
podstawowa wiedza z zakresu relacyjnych baz danych – znajomość XML, HTML, CSS

Typ: Długofalowa współpraca w oparciu b2b lub uop
Pełna dyspozycyjność: Praca całkowicie zdalna lub hybrydowa w Łodzi
Sprawny proces rekrutacji online

.NET DEVELOPER

Dla Klienta z branży finansowej szukamy .NET DEVELOPERA

Oczekiwania:
Znajomość następujących elementów inżynierii oprogramowania:
– znajomość programowania w .NET w stopniu zaawansowanym,
– testowania modułowego, automatyzacji testów,
– metodyk analizy wymagań użytkownika,
– znajomość metodyk projektowania systemów,
– znajomość T-SQL senior i .NET C# junior
Doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w technologiach: C#, .NET, WCF, SQL, SQL Server Integration Services, HTML,MVC.NET,ASP.NET.
Znajomość narzędzi: MSSQL, Visual Studio, Git, JIRA, Msbuild, TeamCity, powershell.
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej.
Doświadczenie 3 – 5 lat
Mile widziane:
– zacięcie analityczne, umiejętność analizy wymagań biznesowych,
– wysoka komunikatywność,
– potwierdzenie umiejętności programowania testami kompetencji
– certyfikaty: MCTS: .NET Framework 4.0, ASP.NET Applications

Typ: Długofalowa współpraca w oparciu o B2B lub w oparciu o Umowę o pracę
Pełna dyspozycyjność: co najmniej do końca roku praca 100% zdalna (docelowo hybrydowo w Warszawie, 1 dzień w biurze na 2 tygodnie pracy)
Sprawny proces rekrutacji online

ANALITYK BIZNESOWY

Dla klienta z obszaru finansowego poszukujemy analityka biznesowego
Zakres obowiązków:
– gromadzenie i analiza wymagań biznesowych na etapie inicjalizacji oraz realizacji projektów systemów informatycznych,
– opracowywanie ogólnych projektów rozwiązań oraz specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
– wsparcie prac analitycznych realizowanych przez dostawców oraz jednostki banku w celu przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz projektów technicznych systemów IT,
– definiowanie i analiza we współpracy z liniami biznesowymi koncepcji, założeń i zasad funkcjonowania procesów bankowych,
– współpraca z projektantami oraz architektami firm zewnętrznych, jak również klientami wewnętrznymi z poszczególnych departamentów merytorycznych,
– przygotowywanie scenariuszy testowych (użytkownika i automatycznych) oraz ich weryfikacja w przypadku współpracy z firmami zewnętrznymi,
– przygotowanie założeń do projektu testów automatycznych,
– opiniowanie dokumentacji technicznej realizacji projektu, opisu wykorzystywanych technologii, środowiska aplikacyjnego oraz architektury systemu,
– realizacja testów funkcjonalnych rozwiązań informatycznych przed przekazaniem ich do testów jednostek biznesowych oraz wsparcie testów akceptacyjnych prowadzonych przez jednostki biznesowe,
– przygotowywanie założeń do wdrożeniowej parametryzacji systemów oraz bieżące wsparcie eksperckie dla jednostek banku w zakresie działania i parametryzacji systemów informatycznych.

Oczekiwania:
– minimum pięć lat doświadczenia na podobnym stanowisku (tj. analityk systemowy, projektant) w tym we współpracy z klientem wewnętrznym / biznesowym,
– minimum trzy letnie doświadczenie w projektach organizacyjnych, biznesowych i informatycznych dla branży bankowej/finansowej,
– znajomość branży bankowej oraz różnych aspektów działania organizacji (elementy prawne, procesowe, biznesowe),
– znajomość zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania,
– praktyczna znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i architekturą systemów IT,
– praktyczna znajomość zagadnień związanych z integracją systemów oraz integracją danych,
– znajomość wzorców projektowych, – praktyczna znajomość relacyjnych baz danych,
– praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem wymaganiami, zarządzaniem zmianą,
– umiejętność zrozumienia oraz rzetelnego i jasnego modelowania i dokumentowania wymagań oraz procesów biznesowych,
– znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań biznesowych oraz systemowych dla systemów informatycznych; w szczególności umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
– praktyczna znajomość przynajmniej jednego narzędzia typu CASE,
– umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
– wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolność prowadzenia negocjacji,
– bardzo dobra organizacja pracy, szybkie przyswajanie wiedzy, chęć nauki, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
– doświadczenie w pracy w strukturze macierzowej,
– znajomość jednego z języków programowania JEE lub C#,
– znajomość BPMN, – znajomość rozwiązań workflow,
– znajomość Sparx Enterprise Architect,
– znajomość Rekomendacji D, F, J, K, S.
– znajomość narzędzi Confluence

 

Typ: długofalowa współpraca w oparciu o B2B lub UOP.
Tryb pracy: obecnie praca 100% zdalna, docelowo hybrydowa w Łodzi (np.1 dzień w biurze na 2 tygodnie pracy)
Wymiar godzin: full time.

TESTER AUTOMATYZUJĄCY

Dla klienta z branży finansowej poszukujemy Testera Automatyzującego.
Zakres odpowiedzialności:

– Tworzenie, implementacja i wykonywanie testów automatycznych w narzędziu Selenium
– Tworzenie dokumentacji testowej (scenariusze, przypadki testowe)
– Weryfikacja dokumentacji biznesowej i technicznej
– Analiza i określanie przyczyny błędów
– Wprowadzanie ulepszeń w procesie zapewniania jakości
Oczekiwania:
– Preferowane 2 lata doświadczenia w testach automatycznych
– Ukończone studia wyższe informatyczne lub techniczne
– Znajomość języka Python/Java pod kątem testowania
– Doświadczenie z bazami danych SQL.
– Doświadczenie z narzędziami do testowania (JIRA, Git, Jenkins itd.).
– Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
– Zorientowanie na szczegóły i umiejętność rozwiązywania problemów
– Gotowość do nauki
– Umiejętność pracy zespołowej
– Zdolności komunikacyjne i interpersonalne

Typ: długofalowa współpraca w oparciu o B2B (z możliwością negocjacji płatnego urlopu) lub w oparciu o umowę o pracę.
Pełna dyspozycyjność: obecnie praca w 100% zdalna, w przyszłości hybrydowo w Warszawie (1 dzień w biurze na 2 tygodnie pracy).
Wymiar godzin: full time.

SPECJALISTA DS USŁUG WSPARCIA IT

Dla klienta z obszaru finansowego poszukujemy Specjalisty ds. usług wsparcia IT

Oczekiwania:
• bardzo dobra znajomość środowiska MS Windows, Office, Exchange i innych narzędzi/oprogramowania MS
• zaawansowana wiedza techniczna nt. obsługi komputera, urządzeń technicznych (PC, drukarki, skanery, faxy itp.) • znajomość zagadnień związanych z technologią internetową, sieciową , mobilną (Android, iOS ) i zagadnień bezpieczeństwa
• umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęci stałego poszerzania swojej wiedzy
• poprawnej dykcja ,miły głos oraz umiejętność pracy z Klientem
• wykształcenie o profilu informatycznym
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
• gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym
• mile widziana znajomość narzędzi Jira Atlassian, programów graficznych jak PhotoShop czy Camtasia
• mile widziane doświadczenie w obsłudze Klienta i wsparciu użytkownika
Zadania:
• Rozwiązywanie zgłoszeń w zakresie posiadanych kompetencji
• udzielanie odpowiedzi na zapytania Klientów wewnętrznych oraz informowanie o statusie realizacji zgłoszeń
• szkolenia wewnętrzne Klienta wewnętrznego w zakresie wspieranych usług
• działania promocyjne wewnątrz organizacji , opracowywanie materiałów, publikacje na stronie intranetowej
• rozwój i utrzymywanie bazy wiedzy wsparcia, tworzenie dokumentacji i instrukcji
• udział w inicjatywach i projektach związanych z usprawnianiem procesu i rozwojem narzędzi wsparcia Klienta wewnętrznego

Typ: długofalowa współpraca w oparciu o B2B lub UOP
Pełna dyspozycyjność: obecnie całkowicie zdalnie (docelowo hybrydowo w Łodzi)
Wymiar godzin: full time.